Měřidla rozevření trhliny (COD)
Převodníky Instron® Crack Opening Displacement jsou navrženy speciálně pro provádění standardních testů lomové mechaniky ASTM a ISO (cyklických i statických), pokrývající všechny běžné geometrie vzorků (CT, SEB, Center Crack, Arc Shaped). Každý model nabízí prvotřídní linearitu, přičemž je dostatečně robustní, aby odolal vysokému uvolňování energie obvyklému v mnoha z těchto aplikací, a lze jej použít jak při zvýšených teplotách, tak při teplotách pod okolním prostředím. Tyto měřidla splňují požadavky stanovené v ASTM E399-09.


ZÁSADA PROVOZU
Měřič COD poskytuje přesnou indikaci relativního posunutí dvou přesně umístěných nožových hran (nebo obrobených referenčních hran), které překlenují zářez vzorku. Tato lehká měřidla jsou během testování samonosná a samovolně se uvolňují při zlomení vzorku. Robustní kryt poskytuje ochranu před mechanickým poškozením.

Zkušební stroje Instron