Ohybové deflektometry
Samotný deflektometr není zařízením pro měření tahu - jedná se jednoduše o pružinový píst, který se používá ve spojení s extenzometrem, ať už se jedná o sponu, automatický kontaktní extenzometr (AutoX750) nebo video extenzometr (AVE) 2). Používá se především pro ohybové zkoušky.

Zkušební stroje Instron