Průměrovací axiální a biaxiální
Pro testování pokročilých kompozitů, tuhých plastů a kovů se používají průměrovací axiální a biaxiální extenzometry. Průměrné axiální přetvoření se stanoví z nezávislých měření přetvoření na opačných stranách vzorku. Použití průměrného přetvoření eliminuje chyby způsobené ohybem vzorku a umožňuje stanovení přesných hodnot modulu. Díky integraci transverzálního snímače napětí může extenzometr současně měřit průměrné axiální a příčné napětí umožňující určení Poissonova poměru. Obecně je tento typ extenzometru určen pro měření malých deformací, jako jsou ty, které se používají pro stanovení elastických vlastností.

Přehled
Cestovní GL: 25/50 mm
Axiální pojezd: 1,25 mm
Příčný pojezd: 0,5 mm (biaxiální verze)
Teplotní rozsah -200 ° až 200 ° C
Automaticky nebo Ručně: Ručně
Vhodné pro statické testy ke stanovení elastických vlastností (modul a Poissonův poměr) kompozitů, tuhých plastů a kovů

Zkušební stroje Instron