Adaptéry pro lepené tenzometry
Od letectví až po konstrukci se tenzometry používají v různých průmyslových odvětvích k měření přetvoření jak v materiálech, tak v konstrukčních zkouškách. Adaptéry tenzometru Instron umožňují použití jednoho tenzometru s jakýmkoli standardním tenzometrickým kanálem Instron.

Přehled
K dispozici jsou měřicí odpor 120 ohmů a 350 ohmů
Faktor rozchodu 1,5 až 2,5
Full Scale Strain 50 000 με / 5%
Připojení tenzometru Pružinové svorky
Připojení řadiče Standardní 25pólový konektor Instron

Zkušební stroje Instron