Vysokoteplotní Extensometry
Vysokoteplotní extenzometry využívají k měření deformace kapacitní, tenzometrické a LVDT technologie. Tato kontaktní zařízení jsou navržena tak, aby vyhovovala široké škále materiálů a teplotních rozsahů a bezproblémově se integrovala do naší řady eenviromentálních komor a pecí.
Existuje mnoho různých typů vysokoteplotních extenzometrů. Typ přístroje závisí na typu zkoušení (tah za tepla, tečení, LCF atd.) A typu použitého topného systému (pec s dělenou trubkou, pec s přímými trubkami, pec s bočním vstupem nebo komora pro prostředí).

Zkušební stroje Instron