Koeficient tření

Toto příslušenství se skládá z pevného vodorovného stolu a pohyblivých saní. Stůl i sáně mohou být pokryty zkušebním materiálem. Tažné lano připevňuje sáňky k silovému článku s nízkou silou pomocí kladky, která vede tažné lano během zkoušky. Svítidlo je připevněno k základně nástroje a při pohybu buňky příčníku / zátěže je sáně taženo přes vodorovný stůl.

Data se během zkoušky zaznamenávají ze siloměru a analyzují se za účelem stanovení statického i kinetického tření. Statické tření je odvozeno od prvního maxima (síly) na křivce zatížení a kinetické tření je odvozeno od průměrné síly mezi dvěma předdefinovanými body. Koeficient tření je definován jako zaznamenaná síla dělená hmotností saní.

Vlastnosti a výhody
• Vzorek lze připevnit na saně, těleso nebo obojí
• Umožňuje přesné měření statického a kinetického koeficientu tření
• přípravek zahrnuje jak nylonové, tak kovové tažné lano
• Adaptabilní na většinu standardních univerzálních testovacích přístrojů

 

 

 

 

Zkušební stroje Instron