Nový software Bluehill Central používá jedinou databázi pro správu systémů a dat Instron na podnikové úrovni. Zjednodušuje tak proces správy laboratoře.

Platforma s jedinou databází umožňuje manažerům laboratoří vzdáleně spravovat širokou škálu úloh napříč všemi rámy v jejich podnikové síti. A to včetně všech Bluehill Univesal uživatelů a jejich oprávněním, šablon, metodik, výsledků, schválení revizí souborů či auditních dat.

 

 

„Mnoho laboratoří s více systémy Instron cítí zátěž lokální správy a vyjádřilo svou preferenci pro možnost centrální správy těchto systémů.“ Vysvětluje Dan Caesar, produktový manažer pro statické testování Instron. Centralizovaná platforma zjednodušuje správu souborů a uživatelů a zároveň snižuje rizika spojená s chybami při testování. Usnadňuje také dodržování předpisů lépe než kdykoliv předtím.“

 

 

Bluehill Central je navržen na koncepty týmu, tedy skupin uživatelů kteří mezi sebou sdílí společné soubory a nastavení. Týmy definují oprávnění jednotlivých operátorů, přístup k souborům a schváleným testovacím metodám. To laboratořím poskytuje flexibilní podporu při plnění různých pracovních postupů a nastavení v závislosti na tom, kdo je používá.

Modul Traceability v Bluehill Central poskytuje vedoucím laboratoří celkovou kontrolu nad změnami v testovacích metodách, požadavky a výsledky testů. Zjednodušuje schvalování a shodu a zabraňuje v použití neschválených testovacích metod. Veškerá aktivita ze všech připojených testovacích systémů je automaticky zaznamenávána do zabezpečeného a prohledávatelného auditního záznamu. Auditní záznam poté umožňuje pohodlný způsob kontroly toho, kdo, co, kdy a proč udělal. To může urychlit proces auditu a lépe kontrolovat riziko.

Lze také nastavit, aby výsledky testů ze sítě propojených testovacích rámů byly automaticky nahrány do centrálního úložiště. Výsledky testů mohou být analyzovány pomocí modulu TrendTracker v Bluehill Central. Tento modul umožňuje uživatelům rychlé prohledávání a analyzování dat. To usnadňuje následnou identifikaci a korekci případných nesrovnalostí.