PŘÍPRAVKY PRO MIKROELEKTRONIKU

Testování tahem nebo ohybem poskytuje pohodlnou metodu pro charakterizaci síly miniaturních komponent a vzorků typických pro ty, které se nacházejí v aplikacích mikroelektroniky.

 

Instron nabízí širokou škálu příslušenství speciálně navrženého pro provádění zkoušek tahem, tlakem, ohybem a odlupováním na mikroelektronických součástech a sestavách, včetně vodičů, vodičů, desek plošných spojů a mnohem více.

 

Ohybové přípravky
Zkouška ohybem poskytuje pohodlnou metodu pro charakterizaci síly pro destrukci miniaturních součástí a vzorků, které jsou typické pro ty, které se nacházejí v aplikacích mikroelektroniky.

Přípravky jsou k dispozici pro tříbodové i čtyřbodové načítání

Odlupovací přípravky
Odlupovací přípravky jsou vhodné pro testování pevnosti v odlupování u široké škály laminovaných materiálů a komponentů, včetně měděných profilů na deskách plošných spojů, tenkovrstvých povlaků, lepicích pásek a jiných lepených struktur.

Mikroelektronické tahové čelisti
Řada tahových čelistí vhodných pro provádění tahových zkoušek na široké škále mikroelektronických součástí a sestav, včetně vodičů, drátů a výrobků nepravidelného tvaru.

 

 

 

 

 

 

Zkušební stroje Instron