KULOVÝ PROTLAČOVACÍ PŘÍPRAVEK

Toto zařízení se skládá ze spodního rámu s upínacím mechanismem, který se připevňuje k základně testovacího systému, zatímco sonda se připojuje k siloměru na pohyblivém příčníku. Sonda se poté pohybuje na vzorek nízkou rychlostí pohybu, dokud nedojde k poruše. Běžnými výsledky těchto testů jsou maximální síla, síla při přetržení, penetrační vzdálenost a energie k přetržení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkušební stroje Instron