Testování aramidových vláken

Zkouška tahem je ideální při hodnocení fyzikálních vlastností mnoha primárních textilií, včetně speciálních materiálů. Nabízíme širokou škálu univerzálních testovacích přístrojů s různými typy upínacích řešení, aby vyhovovaly širokým variacím testovaných materiálů.

Při testování těchto textilií jsme použili pneumatické čelisti pro zkoušky vláken a přízí 2714-010, protože poskytovaly správné řešení uchopení pro tento materiál. Stejně jako u mnoha textilních a kompozitních vláken je důležité zajistit, aby během zkoušky nedošlo k prokluzu, protože by to mohlo ohrozit přesnost jakýchkoli výsledků zkoušky. Aramidová vlákna mají vysoký poměr pevnosti k hmotnosti, 5krát silnější než ocel při stejné hmotnosti a ve srovnání s jinými komerčně dostupnými vlákny. Aramidová vlákna vykazují podobnou pevnost v tahu jako skleněná vlákna, ale mohou mít modul i dvakrát tak vysoký.

 

Pro testování na aramidových vláknech nabízíme řadu pneumaticky ovládaných čelistí, které byly speciálně navrženy přesně pro tento účel.

 

Ať už tedy dodržujete konkrétní testovací standardy, nebo testujete pomocí vlastního testovacího postupu, doporučujeme použít univerzální testovací přístroje serií  3400 nebo 6800 se softwarovými moduly Bluehill® , abyste zajistili správné řešení vašich požadavků.