Schéma životního cyklu produktu

 Toto schéma má za úkol pomoci při plánování a analýze testovacího vybavení značky Instron a poskytnout potřebná doporučení, jakým směrem se v budoucnu ubírat. Dále se můžete dočíst o různých možnostech podpory, které jsou dostupné pro každou fázi Životního cyklu produktu nebo zjistit v jaké fázi se Váš systém právě nachází.

 

  Výrobní, Technická/Telefonická podpora Preventivní údržba/servis Kalibrace Servis/Náhradní díly
Fáze 1 Ano Ano Ano Ano
Fáze 2 Ano Ano Ano Ano
Fáze 3 Omezená podpora Ano Ano V rámci možností
Fáze 4 Omezená podpora Ano Ano Bez náhradních dílů

 

FÁZE 1: V PRODUKCI/PLNÁ PODPORA

Produkty ve Fázi 1 jsou v aktuálně v produkci, s plnou zárukou nebo částečnou zárukou závisející na konkrétní době instalace. Dále…

 • Je dostupná plná servisní podpora pro hardware i software. 
 • Komponenty a náhradní díly jsou dostupné (v produkci).
 • Software je plně technicky podporován a aktualizace jsou dostupné. 

FÁZE 2: UKONČENA VÝROBA/PLNÁ PODPORA

Produkty ve Fázi 2 již nejsou v produkci, vztahuje se na ně plná záruka nebo částečná záruka v závislosti na konkrétní době instalace. Dále…

 • Servisní podpora hardware i software je dostupná, může být však v ojedinělých případech částečně limitována možnostmi výroby.
 • Komponenty a náhradní díly jsou dostupné.
 • Upgrade softwaru je plně dostupný. Aktualizace jsou prováděny pouze z důvodu bezpečnosti a kvůli zachování integrity dat.

Fáze 3: UKONČENA VÝROBA/MOŽNÁ PODPORA

Produkty nacházející se ve Fázi 3 nejsou dále v produkci a nevztahuje se na ně záruka. Dále…

 • Servisní podpora hardware i software je poskytována v závislosti na charakteru úkonu a dle možností provedení.
 • Komponenty a náhradní díly jsou dostupné omezeně a někdy mohou být dostupné pouze jako použité nebo repasované.
 • Upgrade Softwaru je dostupný omezeně. Software už dále není podporován. Zákazník bude obeznámen s riziky ohledně bezpečnosti a integrity dat. Technická podpora zákazníka je omezena v závislosti na charakteru úkonu a dle možností.

Fáze 4: UKONČENO

Produkty nacházející se ve Fázi 4 nejsou dále v produkci a nevztahuje se na ně záruka. Dále…

 • Servisní, výrobní a technická podpora není standartně dostupná.
 • Komponenty a náhradní díly nejsou standartně dostupné.
 • Aktualizace Softwaru je dostupná omezeně. Software už dále není podporován. Zákazník bude obeznámen s riziky ohledně bezpečnosti a integrity dat. Technická podpora zákazníka je omezena v závislosti na charakteru úkonu a dle možností.

Další informace

Ve všech fázích životního cyklu je profesionální servis Instron schopen provést ověření a kalibraci zařízení tak dlouho, jak jsou dostupné prostředky a požadované vybavení. Příležitostně je možná podpora „speciálních systémů ve Fázi 4“ individuální dohodou a domluvou se Servisní agenturou společnosti Instron. Není však dále možná výrobní ani technická podpora těchto systémů.

Každý Softwarový produkt má své unikátní číslo verze. Číslo verze se skládá ze dvou částí: Hlavní číslo verze a vedlejší číslo verze.
např. Verze 1.3 = Hlavní verze je „1“ a vedlejší verze je „3“.

Upgrade softwaru spočívá v přechodu ze starší hlavní verze na novější
např.  přechod z verze 1.3 na 2.1

Aktualizace softwaru spočívá v přechodu ze starší vedlejší verze na novější
např. přechod z verze 1.3 na 1.5

Aktualizace je fix, který má za úkol vyřešit konkrétní problém nebo skupinu problémů, tak aby vylepšil nebo opravil funkci produktu, zatímco upgrade se zaměřuje na zlepšení efektivity a funkčnosti celého softwaru.

U většiny zkušebních rámů existuje možnost takzvaného retrofitu. Retrofitem se rozumí výměna zastaralé elektroniky na elektroniku aktuálních sérií ve fázi 1 a 2, čímž můžeme docílit prodloužení životnosti, zlepšení podpory, dostupnosti náhradních dílů a celkově tím zvýšit jeho pracovní efektivitu.

Příslušenství, jako čelisti, přípravky, extenzometry atd. nejsou zahrnuty v této tabulce. Váš rám může být osazen příslušenstvím, které spadá do Fáze 3 nebo 4.

Jestliže máte zájem o kompletní bezplatnou analýzu stavu Vaši laboratoře, jejímž výstupem bude protokol obsahující schopnosti a kapacity vybavení a možnosti servisování, případně zlepšení a obměny vybavení, Kontaktujte Nás.