Automatický extenzometr AutoX750 je současně schopen pohybu po dlouhé dráze, je rychlo-nastavitelný, spolehlivě pozicovatelný a mikrometricky přesný.

Pro maximální sílu a kapacitu v elektrodynamickém testování byl uveden

Toto video pojednává o tom, jak je 3-čelisťové sklíčidlo užitečným doplňkem v laboratoři.

Zaregistrujte se na Webinář konaný dne 18. 5. 2022.

Jaká je vhodná rychlost sběru dat v mém testu a jak ji v Bluehill Universal mohu nakonfigurovat?

Měření založené na mechanické poddajnosti jsou velmi dobře zavedená a spolehlivá. Vyžadují však složitější řešení.

V tomto webináři se naučíte, jak správně používat soubor nápovědy.

Nové, vysoce výkonné univerzální testovací systémy řady 3400 a 6800 jsou nástupci oblíbených systému řady 3300 a 5900 společnosti Instron.

Výpočty nárazových testů pádové hmotnosti měří houževnatost polymerů a kompozitů používaných v automobilových a leteckých aplikacích. Je velmi důležité zajistit přesnost těchto výpočtů.

CAI Test (test komprese po nárazu) je rozhodující pro posouzení odolnosti kompozitů proti poškození dle normy ASTM D7136 a dalších průmyslových standardů.

Dne 18.5.2022 proběhl online webinář společnosti Instron.

Porozumění trendům na trhu a jak překonat hlavní výzvy při testování

Naučte se, jak zlepšit efektivitu testování a jak správně porozumět výkonu svých produktů.

CAI (Compression After Impact) test definuje odolnost kompozitů proti poškození po nárazu.

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na 31. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2022, kterým je naše společnost TestForce s.r.o. hlavním sponzorem.


Jak modul sledovatelnosti Bluehill® pomáhá snižovat riziko ve vašem kritickém bezpečnostním průmyslu

Kompresní/Tlaková zkouška je klíčovou součástí charakterizace základních materiálů.

Charpy a Izod rázové testy hrají významnou roli v řetězci plastů, zejména v aplikacích dodávek surovin a recyklace.

Vyhodnocování toku taveniny se běžně provádí za účelem zjišťování kvality recyklovatelných, recyklovaných a biologicky odbouratelných materiálů. Rozšiřující se použití a rozmanitosti materiálů však přinášejí nové výzvy pro proces testování indexu toku taveniny.


Strain Rate je jednou z nejvíce nepochopených částí běžných norem pro testování kovů, jako jsou ISO 6892-1 a ASTM E8.