CAI Test (test komprese po nárazu) je rozhodující pro posouzení odolnosti kompozitů proti poškození dle normy ASTM D7136 a dalších průmyslových standardů.

Dne 18.5.2022 proběhl online webinář společnosti Instron.

Porozumění trendům na trhu a jak překonat hlavní výzvy při testování

Tato metoda ISO se používá k testování řady tkanin, včetně tkanin, potahovaných textilií, pogumovaných textilií a plastem potažených textilií. 

CAI (Compression After Impact) test definuje odolnost kompozitů proti poškození po nárazu.

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na 31. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2022, kterým je naše společnost TestForce s.r.o. hlavním sponzorem.


Jak modul sledovatelnosti Bluehill® pomáhá snižovat riziko ve vašem kritickém bezpečnostním průmyslu

Melt Flow Rate (MFR) a Melt Volume-Flow Rate (MVR) lze obvykle získat pomocí snadných a rychlých testovacích postupů.

Charpy a Izod rázové testy hrají významnou roli v řetězci plastů, zejména v aplikacích dodávek surovin a recyklace.

Vyhodnocování toku taveniny se běžně provádí za účelem zjišťování kvality recyklovatelných, recyklovaných a biologicky odbouratelných materiálů. Rozšiřující se použití a rozmanitosti materiálů však přinášejí nové výzvy pro proces testování indexu toku taveniny.


Strain Rate je jednou z nejvíce nepochopených částí běžných norem pro testování kovů, jako jsou ISO 6892-1 a ASTM E8. 

ISO 7886-1 specifikuje zkušební podmínky pro testování aspirace a vstřikování tekutin

Toto video pojednává o tom, jak je 3-čelisťové sklíčidlo užitečným doplňkem v laboratoři.

Zaregistrujte se na Webinář konaný dne 18. 5. 2022.

Jednou z největších funkcí produktivity pro mnoho uživatelů Instron Bluehill jsou Vstupy s volbami propojené s funkcí řetězení.

Standardy v tahu z plastů, jako je ASTM D638, pokrývají výpočty rozsahu včetně Poissonova poměru - výpočtu

V tomto webináři se naučíte, jak správně používat soubor nápovědy.

Nové, vysoce výkonné univerzální testovací systémy řady 3400 a 6800 jsou nástupci oblíbených systému řady 3300 a 5900 společnosti Instron.

Vážení obchodní partneři,

Naše společnost ve spolupráci se společností Instron si Vás dovoluje pozvat na Webinář

Zkouška tahem je ideální při hodnocení fyzikálních vlastností mnoha primárních textilií, včetně speciálních materiálů.