ISO 7886-1 Testování sterilních injekčních stříkaček

ISO 7886-1 specifikuje zkušební podmínky pro testování aspirace a vstřikování tekutin pomocí sterilních injekčních stříkaček na jedno použití. Příloha E (2017) a příloha G (1993) specifikují podmínky pro stanovení sil potřebných k ovládání pístu.

 

Pro tento test jsme použili náš přípravek na stříkačky vyhovující ISO 7886-1, který se skládá z držáku pístu, držáku stříkačky a zásobníku na stůl s univerzálním testovacím systémem. Nejprve se voda extrahuje ze zásobníku, který je umístěn na zkušebním přípravku stříkačky. Poté stroj aplikuje stlačovací sílu na injekční stříkačku, aby vytlačil tekutinu zpět do zásobníku. Některé z běžných výpočtů provedených jako výsledek této zkoušky jsou: síla potřebná k zahájení pohybu pístu, střední síla pro vrácení pístu a minimální a maximální síly během návratu pístu.

 

Jelikož stříkačky mají různé fyzické rozměry, uspořádání pístu a geometrii pístu, je náš přípravek na stříkačky vysoce přizpůsobivý a může pojmout stříkačky o průměru od 5 do 35 mm. Doporučujeme používat software Bluehill®, který je vybaven modulem Test profiler, pro přesné provedení testu, provedení nezbytných výpočtů a vygenerování protokolu v souladu s normou ISO 7886-1.

 

Doporučujeme, abyste si před provedením jakéhokoli testu přečetli ISO 7886-1 jako celek, abyste porozuměli úplným požadavkům.