Strain Rate je jednou z nejvíce nepochopených částí běžných norem pro testování kovů, jako jsou ISO 6892-1 a ASTM E8. Toto video rozděluje: co je řízení rychlosti deformace, proč je důležité, jak jej můžete implementovat, stejně tak jako některé problémy, které se mohou vyskytnout.