Test komprese po nárazu je složen ze dvou částí, každá je definována dle ASTM standardu.

  1. ASTM D7136 popisuje požadavky pro použití zkušebního stroje na testování nárazem při pádu k zavedení Barely Visible Impact Damage (BVID) na kompozitní laminátový panel. Plochá obdélníková deska se vystaví koncentrovanému nárazu pomocí nárazového zařízení s polokulovým naražečem (impaktorem). Potenciální energie při pádu je definována hmotností a výškou pádu před zkouškou.
  2. ASTM D7137 popisuje požadavky na provedení komprese po nárazové zkoušce na poškozený vzorek pomocí elektromechanického stroje k měření jeho zbytkové pevnosti. Vlastnosti generované touto metodou jsou vysoce závislé na geometrii vzorku, jeho rozložení, typu a místě poškození a okrajových podmínkách.

Mezi další relevantní zkušební standardy CAI patří Boeing BSS 7260 Class II, Airbus AITM 1.0010, AITM 1.0076, AITM 1.0077, prEN 6038 a ISO 18352.