Kompresní/Tlaková zkouška je klíčovou součástí charakterizace základních materiálů. Video popisuje zařízení používané při provádění testu komprese a vysvětluje proč je toto testování důležité.