Výpočty nárazových testů pádové hmotnosti měří houževnatost polymerů a kompozitů používaných v automobilových a leteckých aplikacích. Je velmi důležité zajistit přesnost těchto výpočtů. Podíváme se na to, jak nám mohou pomoci poslední technologie padostrojů. Opakované výpočty a testy nárazu nám mohou pomoci identifikovat potenciální chyby v dřívější fázi návrhu a výrobního procesu.

Výběr testovacího stroje: na zakázku vyrobený vs běžně dostupný

Typ testovacího stroje může ovlivnit přesnost vašich výpočtů. Existují dvě hlavní kategorie padostrojů, na zakázku vyrobený anebo standardní řešení.

Na zakázku vyrobený padostroj je stále preferován mnoha OEM výrobci zejména v automobilovém průmyslu. Toto řešení je obecně vhodné pro základní výpočty nárazového testu. Složitější řešení vyžaduje komplexnější sběr dat včetně siloměru, snímače síly a uživatelského rozhraní. V domácím řešení může být implementace těchto komponent náročná a časově zdlouhavá. Další nevýhodou strojů na zakázku je, že výstupní data pro analýzu je zapotřebí exportovat do dalšího externího zařízení.

Standardní řešení Instron pro testování nárazu při poklesu hmotnosti přichází jako komplexní řešení s řetězcem sběru dat, včetně snímače zatížení, snímače síly spolu s intuitivním uživatelským rozhraním usnadňující získávání dat. Větší objem dat tak můžete zpracovat rychleji a vše vizualizovat pomocí dotykové obrazovky bez nutného exportu.

Optimalizace základních výpočtů při testování poklesu hmotnosti

 Padostroje mohou provádět různé testy nárazu včetně odolnosti pro propíchnutí, testu CAI (test komprese po nárazu), nárazu v tahu, 3-bodého ohýbání a odlupování klínu. Každý test zahrnuje řadu výpočtů o různé složitosti. I ty nejzákladnější výpočty mohou poskytovat velice rozdílné výsledky v závislosti na typu použitého stroje. Ruční výpočty využívající zakázkové řešení mohou poskytnout pouze omezené množství dat a mohou být časově náročné. Mohou také vést k nepřesným výsledkům v důsledku lidských chyb.

Standardní řešení, jako jsou padostroje od firmy Instron, však tyto základní výpočty zrychlují a zpřesňují. Software společnosti Instron pro impaktní testování v kombinaci s instrumentovaným tubusem automaticky shromažďuje různé datové body podél křivky dopadu. Tímto způsobem můžete automaticky vypočítat absorbovanou energii, rychlost a další hodnoty které jsou spojené s každým datovým bodem.

 

 Metoda testu proražení: přesné výpočty typu přerušení

Některé nárazové testy jako je metoda testu proražení (specifikováno dle ASTM D3763/ISO 6603 normy) vyžadují více sofistikovanější výpočty. Tento multiaxiální nárazový test vyhodnocuje energii potřebnou na proražení materiálu nárazem kolmo na úderník. V závislosti na materiálu a zkušebním postupu bude vzorek vykazovat různé charakteristiky prasknutí známé jako "typy prasknutí/porušení". Patří mezi ně penetrace, počáteční trhliny, praskliny a různé zlomy.

Typy porušení nejsou vždy hned jednoznačně identifikovatelné a mohou být v závislosti na operátorech odlišně interpretovány, což může vést k nepřesným výsledkům testu. Manuální vyhodnocování různých typů porušení může být také zdlouhavý proces. Zde může pomoci nejnovější software.

Pokročilý SW společnosti Instron prakticky eliminuje lidské chyby a snižuje čas potřebný pro vyhodnocení. Software automaticky sbírá data z přístrojového tubusu a přizpůsobuje charakteristiky poškození vzorku správnému typu zlomu podle ASTM D3763/ISO 6603. Křivka dopadu spolu s testovacími výpočty jsou zobrazeny okamžitě po každém testu v uživatelsky přátelském rozhraní. Tímto způsobem je optimalizována přesnost a opakovatelnost testu a zároveň je snížena časová závislost snížením nutných interakcí operátora.

Integrace akcelerometru

 Použití akcelerometru při nárazových testech pádové hmotnosti je naprosto běžné v průmyslových odvětvích jako je např. automobilový průmysl. Nárazové zkušební zařízení Instron mohou být vybaveny akcelerometrem pro splnění požadavků OEM výrobců v automobilovém odvětví. Tato zařízení v kombinaci s CFC filtry umožňují provádět přesné výpočty a shromažďovat cenná data v různých testovacích scénářích.

Vyberte si nejnovější technologii padostroje

Výpočty nárazových zkoušek pádové hmotnosti jsou klíčem k určení výkonu a kvality polymerů a kompozitů používaných v automobilovém a leteckém průmyslu. Poloautomatické řešení dopadu poklesu hmotnosti s pokročilým systémem sběru dat může tyto výpočty zjednodušit, zrychlit a zpřesnit. Nejnovější technologie umožňuje OEM výrobcům automaticky shromažďovat větší množství cenných dat, což vede k přesnějšímu a opakovatelnému testování. Tímto způsobem mohou OEM výrobci ověřovat výkon materiálů a dílů rychleji a spolehlivěji, což zkracuje dobu uvedení na trh a umožňuje předcházet problémům dále v dodavatelském řetězci.