Ochrana vzorku je funkcí univerzálních testovacích strojů Instron série 6800 a 5900 a zmodernizovaných (retrofitovaných) strojů. Funkce omezuje nežádoucí sílu působící na vzorek během zatěžování. Když je funkce Ochrana vzorku zapnuta, pohon nebo příčník se posouvají a tím odlehčují sílu působící na vzorek. Působící síla tak zůstane v předem nastavených mezích. Často se používá pro ochranu vzorku, při nastavování systému pro zkoušku nebo před samotným nastavením limitů zkoušky.