AverEdge32 je volitelnou a pokročilou funkcí AVE2. Využívá technologii detekce hran k simultánnímu měření příčného napětí na 32 podélných místech vzorku. Ty poté zprůměruje v reálném čase a výsledkem je hladší a opakovatelnější hodnota příčného přetvoření jež je nezbytná pro výpočet r-hodnoty kovu. Zařízení překračuje požadavky na ISO 10113, ASTM E517, JIS 2254 & GB/T 5027 pro plastické deformace (r-hodnota).