Instron podporuje vývoj nového testovacího standardu kompozitů

 

Kompozitní materiály se nejčastěji testují za účelem stanovení jejich tahový vlastností. Existuje však také rostoucí poptávka po měření jejich  vlastností v tlakovém namáhání, což je pravděpodobné, že bude častější s pokračujícím vývojem výztuží.

Společnost Instron se nedávno účastnila zkušebního programu Round Robin vedeného Národní fyzikální laboratoří na podporu vývoje nové normy ISO pro testování polymerních kompozitních materiálů. Nový standard ISO NP 20975-1 „Plastové kompozity vyztužené vlákny - Stanovení vlastností laminátu po tloušťce, Část 1: Vzory vzorků pro přímé zkoušky tahem a tlakem,“ zahrnuje jak tahové, tak tlakové zkoušky.

Toto testování bylo provedeno na elektromechanickém testovacím systému Instron 5985 s kapacitou 250 kN. Zkušební vzorky v tahu byly dodávány s lepenými kovovými trny, které byly uchyceny mezi dvojici hydraulických čelistí Instron, které byly přesně vyrovnány pomocí přípravku AlignPRO a zkontrolovány pomocí tenzometrického vyrovnávacího vzorku.

 

Zkušební vzorky pro kompresi byly testovány mezi dvojicí tlačných desek namontovaných na hydraulických čelistech, bez nutnosti jejich snímání. Horní přítlačná deska zahrnovala uzamykatelné kulové sedlo, které umožňovalo nastavení zarovnání desek.

Pro měření tahu jsme použili čtyři axiální a čtyři příčné tenzometry (pro stanovení Poissonsova poměru). Měřidla byla připojena pomocí adaptérů tenzometru Instron a spolu s modulem expanzního kanálu. Kontrola testu, sběr dat a analýza byly prováděny pomocí softwaru Bluehill Universal.

Úspěšné testy byly provedeny na vzorcích uhlíku i skleněných vláken a data pomohou ověřit a stanovit přesnost nové zkušební metody.