Řada Instron termomechanických systémů CEAST se používá k charakterizaci chování plastových materiálů při vysokých teplotách, měření teploty tepelné výchylky (HDT) a teploty měknutí podle Vicata (Vicat). Tyto testery HDT a VICAT se pohybují od velmi jednoduchých jednotek pro laboratoře kontroly kvality až po pokročilejší a automatizovanější systémy.