Správná příprava vzorku je kritickým procesem pro přesnou charakterizaci materiálu. Vhodná příprava vzorku a odpovídající vrubování ovlivní konečné výsledky zkoušky tím, že vytvoří spolehlivé výsledky ve vlastnostech konečného produktu. Toho lze dosáhnout několika technikami přípravy vzorků, které se řídí hlavními mezinárodními normami ISO a ASTM. Společnost Instron nabízí širokou škálu děrovacích, frézovacích a vysekávacích strojů určených k přípravě vzorků od silných po tenké i od měkkých po tvrdé.