Rovinné biaxiální křížové testovací systémy Instron® se vyznačují vysoce tuhými, přesně vyrovnanými prstencovými zátěžovými rámy v kombinaci se 4mi pokročilými akčními členy namontovanými v rovině a kolmo na sebe. Díky pokročilým funkcím řadiče 8800 k zajištění řízení translace a deformace každé osy jsou tyto systémy ideální pro pokrytí velkým deformačním polem ve dvouosém tahu, nízkocyklové únavě (LCF), vysokocyklové únavě (HCF), termo -mechanická únava (TMF) a zkoušky na zlomeniny.

Software konzoly poskytuje úplné ovládání systému z počítače: zahrnuje základní generování křivek, kalibraci, nastavení limitu a monitorování stavu. Software WaveMatrix ™ Dynamic Testing se používá pro synchronizované řízení testů každé osy s jednoduchými nebo složitými testy vyvíjenými z obrazovky nastavení grafické metody.

Funkce
Standardní systémy se vyznačují nosností až 250 kN
8800 pokročilých modálních kontrolních technik
Široká škála možností, úchytů a příslušenství podle požadavků aplikace

Zkušební stroje Instron