Instron® je jediný výrobce testovacích systémů, který navrhuje a vyrábí vlastní snímače síly. Tím je zajištěno, že siloměry Instron splňují jedinečné požadavky systémů pro testování materiálů, jako je vysoká přesnost v širokém rozsahu měření, vysoká tuhost, odolnost vůči offsetovým zatížením, přesné vyrovnání a vynikající nulová stabilita. Tyto snímače jsou vyráběny ve výrobním centru společnosti Instron ve Velké Británii. Všechny snímače zatížení Instron jsou individuálně teplotně kompenzovány a testovány na přesnost a opakovatelnost na kalibračním přístroji, který lze vysledovat podle mezinárodních standardů, s měřením nejistoty nepřesahujícím jednu třetinu dovolené chyby snímače hmotnosti. V ústředí společnosti Instron v Massachusetts je největší komerční zásobník mrtvé váhy ve Spojených státech, který umožňuje, aby snímače zatížení Instron často překročily úroveň přesnosti požadovanou většinou standardů pro testování materiálů.