PNEUMATICKÉ ČELISTI PRO VLÁKNA A PŘÍZE
Pro testování vláken, šňůr, přízí a jemně pletených drátů

Pneumatické čelisti kordů a příze poskytují pohodlnou metodu upínání vláken, kordů, přízí a jemných pletených drátů, aby se snížil problém zlomení v čelisti spojený s testováním těchto materiálů. Speciálně navržený oblouk s hladkým a tvarovaným povrchem s odstupňovanou vačkou umožňuje snadné vkládání a upínání se sníženým pnutím na vzorku. Upínací mechanismus lze aktivovat buď automaticky, nebo nožním spínačem. To umožňuje ovládání bez rukou, což umožňuje držet vzorek oběma rukama pro snadné vkládání. Pneumatické čelistikordu a příze poskytují volitelnou upínací sílu pro uložení různých materiálů a vynikající následnou akci, která kompenzuje pokles přídržné síly v důsledku tečení vzorku.

 

 

Princip činnosti

Tam, kde je  uchopení monofilamentů, šňůry a příze problémová vzhledem k pevnosti, mají běžné šelisti používající standardní úchopové plochy obvykle za následek selhání vzorků přímo v čelisti. Pneumatické čelisti kordu a příze byly navrženy speciálně k překonání problému selhání vzorku začleněním konstrukce, která rovnoměrně rozděluje uchopovací sílu na povrch zakřivené plochy prostřednictvím tření.

Pneumaticky odpružená uchopovací síla působící na konce vzorku navíc kompenzuje pokles síly v důsledku tečení vzorku. Pneumatika aktivuje pohyblivou plochu, která působí na tvarovanou pevnou uchopovací plochu. To slouží jako váleček a poskytuje podporu vzorku, čímž se přechod z volné namáhané délky vzorku na pevně upnutou část provádí spíše než náhle, čímž se minimalizuje zlomení vzorku sousedícího s čelistí. Leštěný povrch zabraňuje poškození jednotlivých vláken během vkládání vzorků.

Rozsah použití

Typ zatížení: tahové, statické a tahové cyklické zkoušky
Není vhodné pro vysokocyklové únavové zkoušky
Materiály vzorků: jemné pletené dráty, šňůry, příze, monofilamenty
Tvary vzorků: kulaté

Zkušební stroje Instron