Pneumatické klínové tahové čelisti - dynamické

Tyto pneumatické klínové čelisti určené pro zkušební přístroje ElectroPuls ™ jsou vhodné pro zkoušky tahem, kompresí, kroucením a zpětným namáháním na široké škále vzorků a materiálů.

Pneumatické klínové úchopy Instron lze použít při statickém i dynamickém testování materiálů, vyměnitelné klínovité plošky pro ploché nebo kulaté vzorky.


Úchop je navržen tak, aby umožňoval bezpečné uchopení zkušebních vzorků bez axiálního předběžného zatížení vzorku. Toho je dosaženo použitím čelistí, které se pohybují pouze ve vodorovném směru vzhledem ke vzorku.

ZÁSADA PROVOZU
Každá čelist funguje nezávisle na sobě, vyžadují externí pneumatické napájení zajišťující tlak na otevírání i zavírání čelisti.

Když je aplikován tlak na uchopení, relativní vertikální poloha ploch vzorku / čelistí zůstává nezměněna, aby se zabránilo generování zatížení na vzorku během procesu uchopení.

Jakmile se plochy úchopu dotknou vzorku, vytvoří pneumatický tlak na hlavu úchopu svislou sílu. Síla uchopení zůstane konstantní, protože čelist automaticky kompenzuje změny tloušťky vzorku.

ROZSAH APLIKACE
Typ zatížení: statické nebo dynamické, zpětné napětí.
Materiál vzorku: kovy, plasty, kompozity.
Geometrie vzorků: Kulatý průřez (nikoli s osazenou či závitovou hlavou) nebo ploché vzorky

 

 

Zkušební stroje Instron