SAMOSVORNÉ ČELISTI MECHANICKÉ
Pro testování v tahu tenkých plechů, fólií, pružných plastů, pryže a elastomerů


Samosvorné čelisti jsou primárně určeny pro přesné testování elastomerních a jiných pružných materiálů, které vykazují velké zmenšení průřezu při zatížení. Poskytují vynikající přesnost testování, pozitivní neklouzavé uchopení a jejich použití je rychlé a snadné. Horní čelist je vyvážena tak, aby bylo možné vzorek vyrovnat se siloměrem, aby se vyloučily neosové síly.

 

Princip činnosti

Samosvorná čelist využívá upínací akci excentrického válečku. Jediná rychlá páka zkracuje čas potřebný k vložení vzorků. Vkládání vzorků je extrémně snadné a tlaky pružin v držáku kladky zajišťují pozitivní protiskluzovou úchopnou sílu. To je dostačující k udržení materiálu, dokud není aplikováno zatížení. Následná akce válce během zkoušky zabraňuje vyklouznutí vzorku, jak se zvyšuje zatížení.

 

 

 

Rozsah použití

Typ zatížení: tahové, statické a tahové cyklické zkoušky - není vhodné pro vysokocyklové testy dynamické únavy
Vzorové materiály: tenké plechy, filmy, pružný plast a elastomery
Tvary vzorků: plochý vzorek s konci ramenního štítku nebo bez nich

Zkušební stroje Instron