Přehled
Nárazové kyvadlo CEAST 9050 je určeno pro stanovení odolnosti termoplastických materiálů vůči nárazu. Zkoušky odpovídají mezinárodně uznávaným standardům metodám Charpy, Izod, Pipe a TileileImpact, v rozsahu energie od 0,5 - 50 J. Plasty, kompozity a kovy lze testovat pomocí různých konfigurací kyvadla 9050.

Funkce
CEAST 9050 se skládá z monolitické kovové struktury, testovacích komponentů, jako jsou kladiva, štíty a podpěry a dotykové obrazovky s vysokým rozlišením. Monolitický rám propůjčuje kyvadlu značnou tuhost a testovací komponenty jsou snadno zaměnitelné s různými velikostmi kladiva a opěrného podstavce. Obsluha dále používá univerzální dotykovou obrazovku pro vkládání a výběr parametrů testu, zobrazení výsledků a v motorizované verzi řízení a automatizaci kyvadla. Připojovací porty ve všech verzích modelu zahrnují Ethernet pro připojení přímo do zákaznické sítě, USB pro tiskárnu a flash paměť a RS232 pro přímé řízení a analýzu výsledků v PC. Samoidentifikační kladiva jsou připevněna k rámu pomocí konektoru pro rychlou výměnu a jejich rychlost je elektronicky měřena pomocí magnetického bezkontaktního kodéru. Okolo kyvadla je navíc připevněna průhledná bezpečnostní schránka, díky čemuž je použití velmi bezpečné.

 

Motorizovaný model CEAST 9050
Tato verze má standardně pneumaticky ovládaný systém uvolnění a brzdění kladiva; přemístění kladiva je prováděno palubním motorem, aby se umožnil rychlejší přenos výsledků a aby se systém mnohem snáze používal, zvláště když jsou namontována větší kladiva. Funkce zadržení navíc zabrání systému podruhé zasáhnout neporušené vzorky během testů Izod.

Manuální model CEAST 9050
Tento model je stejně univerzální jako motorizovaná verze, má mnoho stejných možností a odpovídá mnoha stejným standardům. Přemístění kladiva se však u tohoto systému provádí ručně a brzdový systém je ovládán uživatelem. Uvolnění kladiva, které je standardně obouruční, lze specifikovat jako pneumatické.

Testování při rozdílných teplotách
Vlastnosti nárazu jsou dramaticky ovlivněny teplotou. Plastové materiály obvykle vykazují křehké chování při nízkých teplotách a tažnější chování při zvyšování teploty. Nalezení teploty křehkého-tvárného přechodu může být pro mnoho polymerních aplikací kriticky zajímavé. Komplexní charakterizace nárazů pomocí testů při různých teplotách je možná s volitelnými zařízeními pro tepelnou úpravu Crybox.

 

 

Zkušební stroje Instron