Univerzální software pro zkoušky plastů

 

Univerzální software pro všechna zařízení sloužící ke zkouškám plastů. Díky modulární konstrukci je tento software použitelný pro zkoušky rázové houževnatosti v instrumentované i neinstrumentované formě prováděné na strojích řad 9050 či 9300, dále pak ke zkouškám tečení plastů na strojích řad MF či Smart rheo.

 

Software CeastView Vám nabídne potřebný obslužný komfort, možnost ukládání dat a tvorbu reportů a případné porovnávání vzorků dle zadaných údajů

 

Ke stažení:

Katalog

Zkušební stroje Instron