Řada Instron systémů CEAST Rheology se používá k měření reologických vlastností termoplastů k charakterizaci chování toku polymerní taveniny v podmínkách procesu. Toho je dosaženo pomocí široké škály reologických systémů - od testerů toku taveniny po kapilární reometry.