Přehled
Systémy kapilárního reometru Instron® řady CEAST SmartRHEO jsou speciálně navrženy pro výzkum a vývoj a pro pokročilou kontrolu kvality termoplastických materiálů, protože přesně určují reologické vlastnosti polymerních vzorků v širokém rozsahu smykových rychlostí a testovacích podmínek. CEAST SmartRHEO Série je oblíbenou produktovou řadou pro kapilární reometrii, splňuje tržní poptávku po kompaktních, tuhých, spolehlivých a technicky vyspělých přístrojích pro oblast testování.

Systémy kapilárního reometru jsou k dispozici v konfiguracích s jedním nebo dvěma otvory. Konfigurace Twin Bore umožňuje dva simultánní a nezávislé reologické testy s přímým porovnáním chování dvou různých vzorků nebo dvou šarží stejného materiálu. Díky široké škále dostupného příslušenství jsou testovací možnosti rozšířeny o stanovení základních vlastností, jako je pevnost v tavenině, Die Swell a chování PVT, což umožňuje simulovat procesy, jako je vstřikování, vytlačování, vyfukování a vyfukování filmu.

Hlavní rysy
Tuhý rám „H“ pro vysokou pevností a tuhostí
Střídavý servomotor pro přesný pohyb pístu
Přesná regulace teploty barelu se 3mi topnými zónami a více čidly PT100, zajišťující minimální zpoždění při dosažení testovací teploty a rychlé zotavení po naložení vzorku
Konfigurace hlavně Twin Bore umožňuje dva simultánní a nezávislé reologické testy, což zvyšuje časovou úsporu
Příčník s nezávislým siloměrem na každém pístu poskytuje vynikající přesnost, zvyšuje opakovatelnost a reabilitu výsledků zkoušek
Dva vyměnitelné a nezávislé tlakové snímače namontované na válci, které umožňují přesný sběr dat
Testovací data jsou shromažďována, spravována a zpracovávána softwarem. Další moduly poskytují hlubší analýzu reologických dat.
Široký výběr volitelných zařízení a kapilárních matric je ideální pro více testovacích aplikací v jednom stroji


Řada modelů

  • CEAST SR20

Maximální rozsah síly 20 kN

Vyšší kapacita pro širší charakterizaci
Konfigurace s jedním nebo dvěma otvory


  • CEAST SR50

Maximální rozsah síly 50 kN
Speciálně vyztužený rám

Ke stažení:

Katalog

 

Zkušební stroje Instron