ISO 7886-1 specifikuje zkušební podmínky pro testování aspirace a vstřikování tekutin

Zkouška tahem je ideální při hodnocení fyzikálních vlastností mnoha primárních textilií, včetně speciálních materiálů.

Tato evropská norma byla zavedena v září 2009 a nahrazuje zrušenou normu EN 10002-1: 2001.

Společnost Instron s potěšením oznamuje spuštění Vzdálené technické podpory (RTS), nové revoluční 

Standardy v tahu z plastů, jako je ASTM D638, pokrývají výpočty rozsahu včetně Poissonova poměru - výpočtu

Kompozitní materiály se nejčastěji testují za účelem stanovení jejich tahový vlastností.

Společnost Instron s potěšením oznamuje uvedení doplňku Torsion Add-On 3.0 pro univerzální testovací systémy.

ASTM A370 je jedním z nejuznávanějších a nejobsáhlejších standardů pro měření pevnosti v tahu kovů.