Dne 18.5.2022 proběhl online webinář společnosti Instron.

Porozumění trendům na trhu a jak překonat hlavní výzvy při testování

Tato metoda ISO se používá k testování řady tkanin, včetně tkanin, potahovaných textilií, pogumovaných textilií a plastem potažených textilií. 

Kompozitní materiály se nejčastěji testují za účelem stanovení jejich tahový vlastností.

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na 31. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů - METAL 2022, kterým je naše společnost TestForce s.r.o. hlavním sponzorem.


Jak modul sledovatelnosti Bluehill® pomáhá snižovat riziko ve vašem kritickém bezpečnostním průmyslu

Melt Flow Rate (MFR) a Melt Volume-Flow Rate (MVR) lze obvykle získat pomocí snadných a rychlých testovacích postupů.

Tato evropská norma byla zavedena v září 2009 a nahrazuje zrušenou normu EN 10002-1: 2001.

Vyhodnocování toku taveniny se běžně provádí za účelem zjišťování kvality recyklovatelných, recyklovaných a biologicky odbouratelných materiálů. Rozšiřující se použití a rozmanitosti materiálů však přinášejí nové výzvy pro proces testování indexu toku taveniny.


Strain Rate je jednou z nejvíce nepochopených částí běžných norem pro testování kovů, jako jsou ISO 6892-1 a ASTM E8. 

ISO 7886-1 specifikuje zkušební podmínky pro testování aspirace a vstřikování tekutin

Společnost Instron s potěšením oznamuje uvedení doplňku Torsion Add-On 3.0 pro univerzální testovací systémy.

Zaregistrujte se na Webinář konaný dne 18. 5. 2022.

Jednou z největších funkcí produktivity pro mnoho uživatelů Instron Bluehill jsou Vstupy s volbami propojené s funkcí řetězení.

Standardy v tahu z plastů, jako je ASTM D638, pokrývají výpočty rozsahu včetně Poissonova poměru - výpočtu

Společnost Instron s potěšením oznamuje spuštění Vzdálené technické podpory (RTS), nové revoluční 

Nové, vysoce výkonné univerzální testovací systémy řady 3400 a 6800 jsou nástupci oblíbených systému řady 3300 a 5900 společnosti Instron.

Vážení obchodní partneři,

Naše společnost ve spolupráci se společností Instron si Vás dovoluje pozvat na Webinář

Zkouška tahem je ideální při hodnocení fyzikálních vlastností mnoha primárních textilií, včetně speciálních materiálů.

ASTM A370 je jedním z nejuznávanějších a nejobsáhlejších standardů pro měření pevnosti v tahu kovů.